Praktijkvoorwaarden & vergoeding

Als natuurgeneeskundig gezondheidstherapeute ben ik géén arts en adviseer ik u om uw (huis)arts of specialist in kennis te stellen over de door u te volgen methode en/of therapie. Ook adviseer ik om de door uw (huis)arts/specialist voorgeschreven medicatie niet te staken. Voor een natuurgeneeskundige behandeling en/of consult is geen verwijzing van (huis)arts of specialist vereist. Contact met behandelend arts of specialist gebeurt alleen na toestemming van de patiënt. 

Privacy:
Wij verwerken en waarborgen uw persoonlijke en medische gegevens conform wettelijke bepalingen.

Afspraken:

Ik werk uitsluitend op afspraak. Bij gebrekkige mobiliteit of ziekte is bezoek aan huis mogelijk, vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden. 

NB. afspraken dienen uiterlijk 24 uur tevoren te worden geannuleerd, anders worden de kosten van het consult in rekening gebracht.

Kosten:

Consult*, uurtarief 71,00

* Duur en prijs van het consult zijn afhankelijk van de therapievorm.

* Consulten van 30 minuten of minder wordt een toeslag berekend van €1,50.

Betalingen:

Betaling van het consult dient contant te geschieden, u ontvangt een rekening die u kunt indienen bij uw ziektekostenverzekeraar**.

Telefonische consulten worden in rekening gebracht als zijnde een consult, u ontvangt de rekening thuis per post.

 

** Raadpleeg uw zorgverzekering of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Omdat ZENZIZ is aangesloten bij de VBAG, RBCZ én een erkende praktijk is (A kwaliteit) is dit meestal het geval bij een aanvullende ziektekostenverzekering.

De VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) is een beroepsvereniging van zelfstandige professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke en complementaire geneeswijzen.

VBAG licentie: 2090222

RBCZ registratienummer: 911259R

Inschrijfnummer KvK : 14110718

BTW nummer: NL001822170B42

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.

 

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ