Energetische therapie:

 

Alles in ons en om ons heen is energie, het menselijke lichaam, de natuur, de dieren, onze omgeving, zelfs de computer en de stoel of bank waar u op zit is een vorm van energie. Alles wat waarneembaar maar ook wat niet waarneembaar is blijft energie, ook gedachten en mentale processen.

 

Denk maar eens aan de mobiele telefoon waarmee we contact hebbem met andere mensen, internet, videobeelden etc. Op het moment van verbinding ziet men de vorm van connectie niet, alleen een weergave door het horen van de stem aan de andere kant of de tekst die tevoorschijn komt op het scherm. Eenvoudig gezegd heeft energie allerlei vormen en samenstellingen met een eigen frequentie.

 

Bij de energetische therapie wordt gebruik gemaakt van het energiesysteem in en om de mens. Holistisch (in eenheid) gezien bestaat de mens uit een fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en een spiritueel deel. Wanneer een of meerdere delen uit balans zijn, heeft dit effect op de andere delen en het totale welzijn. Het natuurlijk evenwicht is uit balans. Door in te tunen op een van de frequenties worden energiestromen geoptimaliseerd en meer in balans gebracht. Uit de "telefoonlijnen" worden verstoringen en geknakte verbindingen opgelost waardoor de energie weer goed kan stromen.

Gezond zijn is in eenheid zijn,

Verbroken harmonie herstellen..