Anti-aging & preventieve gezondheid:

 

Deze begrippen zijn nauw aan elkaar verbonden omdat ze uiteindelijk eenzelfde doel nastreven.

Wat is Anti-aging namelijk? Vrij vertaald is dit het tegengaan van de degeneratie, het aftakelen en verouderen van je lichaam. Preventieve gezondheidbetekent dat je voorzorgsmaatregelen neemt om achteruitgang (degeneratie) van je gezondheid tegen te gaan zodat bepaalde eigenschappen en werkingsmechanismen goed kunnen (blijven) functioneren.

 

Oorzaak en gevolg?

Eenvoudig te bewerkstelligen door uw lichaam en geest alle benodigde bouwstoffen te geven zodat u optimaal kan functioneren waarbij een aantal systemen in kaart worden gebracht. Denk hierbij aan:

Hoe optimaal werkt uw immuunsysteem? Waarom worden we ziek? Welke voeding is een bouwstof en niet alleen lege vulling voor onze maag en systeem? Gifvrij, hoever moet ik hierbij gaan?

 

Door tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen en bewust stil te staan bij uw conditie, voedingsgewoonten en andere invloeden in uw leven kunt u zelf een bijdrage leveren aan uw gezondheid. "voorkomen is beter dan genezen".

Deze therapie komt los niet in aanmerking voor vergoeding.

Gezond zijn is in eenheid zijn,

Verbroken harmonie herstellen..